Paremkite Žaliojo Žiedo Draugiją
Ir Modernią Kanapių Politiką Lietuvoje


Draugijos Tikslai

Teisinis reguliavimas

Žaliojo Žiedo Draugija remia: visų bausmių, susijusių su individualiu ar kolektyviniu uždarų ratų kanapių naudojimu, kuriame nepažeidžiamos kitų Lietuvos Respublikos gyventojų teisės, panaikinimą. Žaliojo Žiedo Draugija palaiko ir teikia teisėtos kanapių apyvartos ir jos kontrolės mechanizmo kūrimo iniciatyvas, jų vystymo, kontrolės bei plėtros, įvairiuose jų etapuose, siūlymus.

Žalos mažinimas

Žaliojo Žiedo Draugijos remiama kanapių kontrolės politika: yra orientuota į nerūpestingo kanapių naudojimo prevenciją. Efektyviausi būdai išvengti nerūpestingo kanapių naudojimo ar piktnaudžiavimo yra nešališkas, racionalus Lietuvos Respublikos gyventojų švietimas ir jų būrimasis į įvairiais probleminiais klausimais besirūpinančias bendruomenes.

Pagrįsti apribojimai

Žaliojo Žiedo Draugija palaiko į visuomenės klestėjimą orientuotus apribojimus: kanapių kultivavimo, apdirbimo, laikymo, tiekimo rinkai bei kanapių žaliavos naudojimo saugiklių kūrimą ir tobulinimą.


Kanapės pagal Žaliojo Žiedo Draugiją

Kanapės industrijai

Nepsichoaktyvios kanapių veislės, kurios kultivuojamos ir naudojamos buitiniams, techniniams ir pramoniniams tikslams. Kanapės yra vienas iš gamtos stipriausių ir universaliausių žemės ūkio pasėlių – natūralių, atsinaujinančių gamtinių išteklių. Iš įvairių kanapės augalo dalių gali būti gaminamas popierius, tekstilė, kuras, kosmetika, dažai, drabužiai, maisto produktai, izoliacinės medžiagos, pašarai ir eilė kitų buitinio, techninio bei pramoninio naudojimo produktų.

Kanapės medicinai

Tiek psichoaktyvios, tiek nepsichoaktyvios kanapių veislės, kurios naudojamos fiziniams ar psichologiniams sveikatos sutrikimams gydyti ir malšinti. Daugybė mokslinių tyrimų iš įvairių pasaulio šalių tvirtina, jog kanapės gali būti sėkmingai naudojamos epilepsijos, artrito, įvairių tipų vėžio, glaukomos, astmos, depresijos, potrauminio streso sindromo, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo bei eilės kitų fizinės bei psichologinės sveikatos sutrikimų gydyme ir malšinime.

Kanapės rekreacijai

Dažniausiai, tačiau ne visuomet, psichoaktyvios kanapių veislės, kurios naudojamos religiniais/dvasiniais sumetimais, individualaus poilsio, taip pat socializavimosi su kitais asmenimis metu.


Atėjo laikas nustoti persekioti ir bausti rūpestingus kanapių vartotojus, kurie realiai netrikdo viešosios tvarkos, kuriems joks fizinis ar juridinis asmuo nekelia kaltinimų dėl padarytos žalos turtui, sveikatai, aplinkai ar kitiems asmenims. Daugiau kaip 10 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų yra nors kartą vartoję kanapes. Dėl informacijos apie rūpestingą kanapių naudojimą stokos, dalis gyventojų kanapėmis piktnaudžiauja ir dėl to patiria neigiamus vartojimo padarinius. Jeigu kanapių naudotojas nepažeidžia jokio kito asmens teisių ar laisvių – nėra jokio reikalo teisėsaugos pareigūnų įsiterpimui. Didžioji dauguma kanapių vartotojų iš esmės niekuo nesiskiria nuo kanapių nevartojančių asmenų. Kaip ir dauguma Lietuvos gyventojų, jie yra rūpestingi piliečiai, kurie mokosi, dirba, kuria šeimas, prisideda prie savo bendruomenių klestėjimo ir nori kurti saugias kaimynystes. Asmeniniame kanapių naudojime nėra pagrindinių nusikaltimo elementų – nei aukos, nei žalos. Tikime, kad žmonėmis, kurie vartoja kanapes, turėtų rūpintis sveikatos apsaugos darbuotojai, o teisėsaugos pareigūnai turėtų rūpintis nusikaltimais, kuriuose yra bet kokio pavidalo žala ar grėsmė, o ne tokiais, kuriuose žalos ar grėsmės nėra.

Rekomenduojame
>