Kanapių Kultūros Diena

Nuo 2016 metų Žaliojo Žiedo Draugija kviečia visus į „Kanapių Kultūros Dieną". Ši diena – puiki galimybė paskatinti burtis diskutuoti, dalintis įžvalgomis, patirtimi ir vizijomis visais klausimais susijusiais su kanapės augalu, jo kriminalizavimu, reguliavimu, švietimu. Turime daug pavyzdžių iš kitų valstybių, kurie rodo priimtų sprendimų rezultatus ir jų naudą ar ne naudą visuomenei ar žmogui atskirai. Per pastarąjį dešimtmetį atlikta aibė mokslinių ir socialinių tyrimų, kurie paneigia ilgainiui susiformavusius mitus apie kanapes. Esant pilietinei ir politinei iniciatyvai, mes galime tuos pavyzdžius, žinias ir patirtį pritaikyti kuriant geresnę ir sveikesnę socialinę, ekonominę ir psichologinę aplinką savo šalyje. Tik nuo mūsų iniciatyvų priklauso pokyčiai!

Kanapių Kultūros Diena 2018 galerija

Kanapių Kultūros Diena 2017 galerija

Kanapių Kultūros Diena 2016 galerija

>