Žaliojo Žiedo Draugijos Misija ir Vizija

Žaliojo Žiedo Draugijos misija: formuoti racionalią žmonių nuomonę dėl kanapių įteisinimo rūpestingam suaugusių asmenų naudojimui, taip pat atstovauti kanapių vartotojus ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, kuria būtų kuriama saugi prieiga prie aukštos kokybės kanapių tiems asmenims, kurie netrikdo viešosios tvarkos, nepažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų asmenų teisių. 

Teisinis reguliavimas

Žaliojo Žiedo Draugija remia: visų bausmių, susijusių su individualiu ar kolektyviniu uždarų ratų kanapių naudojimu, kuriame nepažeidžiamos kitų Lietuvos Respublikos gyventojų teisės, panaikinimą. Žaliojo Žiedo Draugija palaiko ir teikia teisėtos kanapių apyvartos ir jos kontrolės mechanizmo kūrimo iniciatyvas, jų vystymo, kontrolės bei plėtros, įvairiuose jų etapuose, siūlymus.

Žalos mažinimas

Žaliojo Žiedo Draugijos remiama kanapių kontrolės politika: yra orientuota į nerūpestingo kanapių naudojimo prevenciją. Efektyviausi būdai išvengti nerūpestingo kanapių naudojimo yra nešališkas, racionalus Lietuvos Respublikos gyventojų švietimas ir jų būrimasis į vieną kitais įvairiais probleminiais klausimais, besirūpinančias bendruomenes.

Pagrįsti apribojimai

Žaliojo Žiedo Draugija, į visuomenės klestėjimą orientuotu tikslu, palaiko: kanapių kultivavimo, apdirbimo, laikymo, tiekimo rinkai bei kanapių žaliavos naudojimo saugiklių kūrimą ir tobulinimą.

Kanapės pagal Žaliojo Žiedo Draugiją

Pluoštinės kanapės

Nepsichoaktyvios kanapių veislės, kurios kultivuojamos ir audojamos buitiniams, techniniams ir pramoniniams tikslams. Kanapės yra vienas iš gamtos stipriausių ir universaliausių žemės ūkio pasėlių – natūralių, atsinaujinančių gamtinių išteklių. Iš įvairių kanapės augalo dalių gali būti gaminamas popierius, tekstilė, kuras, kosmetika, dažai, drabužiai, maisto produktai, izoliacinės medžiagos, pašarai ir eilė kitų buitinio, techninio bei pramoninio naudojimo produktų.

Medicininės kanapės

Tiek psichoaktyvios, tiek nepsichoaktyvios kanapių veislės, kurios naudojamos fiziniams ar psichologiniams sveikatos sutrikimams gydyti ir malšinti. Daugybė mokslinių tyrimų iš įvairių pasaulio šalių tvirtina, jog kanapės gali būti sėkmingai naudojamos epilepsijos, artrito, įvairių tipų vėžio, glaukomos, astmos, depresijos, potrauminio streso sindromo, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo bei eilės kitų fizinės bei psichologinės sveikatos sutrikimų gydyme ir malšinime.

Rekreacinės kanapės

Dažniausiai, tačiau ne visuomet, psichoaktyvios kanapių veislės, kurios naudojamos religiniais/dvasiniais sumetimais, individualaus poilsio, taip pat socializavimosi su kitais asmenimis metu. Atėjo laikas nustoti persekioti ir bausti rūpestingus kanapių vartotojus, kuriems joks fizinis ar juridinis asmuo nekelia kaltinimų dėl padarytos žalos turtui, sveikatai, aplinkai ar tiesiog žmonėms, kurie realiai netrikdo viešosios tvarkos. Daugiau kaip 10 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų yra nors kartą vartoję kanapes. Dėl informacijos apie rūpestingą kanapių naudojimą stokos, dalis gyventojų kanapėmis piktnaudžiauja ir dėl to patiria neigiamus vartojimo padarinius. Jeigu kanapių naudotojas nepažeidžia jokio kito asmens teisių ar laisvių – nėra jokio reikalo teisėsaugos pareigūnų įsiterpimui.

Didžioji dauguma kanapių vartotojų iš esmės niekuo nesiskiria nuo kanapių nevartojančių asmenų. Kaip ir dauguma Lietuvos gyventojų, jie yra rūpestingi piliečiai, kurie mokosi, dirba, kuria šeimas, prisideda prie savo bendruomenių klestėjimo ir nori kurti saugias kaimynystes. Asmeniniame kanapių naudojime nėra pagrindinių nusikaltimo elementų – nei aukos, nei žalos. Tikime, kad žmonėmis, kurie vartoja kanapes, turėtų rūpintis sveikatos apsaugos darbuotojai, o teisėsaugos pareigūnai turėtų rūpintis nusikaltimais, kuriuose yra bet kokio pavidalo žala ar grėsmė, o ne tokiais, kuriuose žalos ar grėsmės nėra.

Rūpestingo kanapių vartotojo principai


1. Tik suaugusiems.

Kanapių vartojimas - suaugusiems. Aprūpinti kanapėmis nepilnamečius be jų gydytojo sutikimo – nerūpestinga.

Žaliojo Žiedo Draugijos lūkesčiai ir viltis, kad jaunimas užaugtų rūpestingais piliečiais. Žaliojo žiedo draugijos pareiga rodyti jiems, ką reiškia būti rūpestingais. (Nuostata „Kanapės – tik suaugusiems“ netaikoma nepilnamečiams, kuriems kanapių naudojimą rekomenduoja sveikatos apsaugos specialistai)

2. Nevairuoti

Rūpestingi kanapių vartotojai nevairuoja motorinių transporto priemonių ir nevaldo kitos dėmesingumo reikalaujančios technikos, kai yra apsvaigę nuo kanapių, nei -kaip ir kiti rūpestingi, kanapių nenaudojantys piliečiai- apsvaigę nuo bet kurios kitos medžiagos, įskaitant sąmoningumą galinčius paveikti vaistus, jausdami nuovargį. Rūpestingi kanapių vartotojai niekada nesėda už motorinės transporto priemonės būdami paveiktoje sąmoningumo būklėje.

3. Rinkinys ir nustatymai

Rūpestingas kanapės vartotojas visuomet atkreipia dėmesį į rinkinį ir nustatymus. Kanapių poveikis priklauso nuo 2 esminių dalykų:

3.1 Rinkinio (angl. - Set). Rinkiniu yra apibendrinamos vartojamos kanapės, t.y. - konkreti kanapės rūšis ar rūšių hibridas, konkreti kanapių veislė ir jos dervinėse liaukose susidarančių kanabinoidų, terpenoidų ir flavanoidų charakteristikos, kitaip tariant - visa konkrečios kanapės veislės biochemija, kuri veiks organizmą, ją į jį įvedus. Be vartojamų kanapių, rinkiniui taip pat priklauso ir vartojamų kanapių įvedimo į organizmą būdas, t.y. - rūkymas, garinimas, valgymas, transderminis ar intraveninis. Taip pat prie vartojamų kanapių galima priskirti jų produktus - žiedai/lapai, kifas, hašišai, tinktūros, aliejai ir kiti ekstraktai.

3.2 Nustatymų (ang. - Setting). Nustatymais yra apibendrinamos visos įmanomos kanapių vartojimo aplinkybės:

Vietos (kur yra vartojamos kanapės?)
Laiko (kada yra vartojamos kanapės?)
Būdo (kaip yra vartojamos kanapės?)
Tikslo (kam? kuriuo tikslu yra vartojamos kanapės?)
Priežasties (kodėl yra vartojamos kanapės?)
Sąlygos (kokiai sąlygai esant yra vartojamos kanapės?)
Kiekybės (kiek yra vartojama kanapių?)
Nuolaidos (ko nepaisant yra vartojamos kanapės?)
Kanapių vartojimo poveikį (fizinį ir psichologinį) individualiam organizmui lemia būtent šie, tik šie ir jokie kiti veiksniai. Atitinkamai atsižvelgiant į minėtus veiksnius, rūpestingam vartotojui yra įmanoma prognozuoti kanapių poveikį, kurį jis patirs. Tačiau „Rinkinys“ ir „Nustatymai“ yra informacinis kanapių vartojimo pagrindas, kurį reikėtų žinoti ir apsvarstyti prieš vartojant kanapes ar net, jeigu ir nesiruošiama vartoti kanapių, o tiesiog dėl bendro išprusimo.

4. Atsispirti piktnaudžiavimui

Rūpestingas kanapių vartotojas kanapes vartoja tik tada, kada nori ir gali, bet niekada, kada tik nori arba tik gali. Gebėjimas pasakyti „Nenoriu“ arba „Negaliu“ yra vienas iš kritinių rūpestingo kanapių vartotojo principų. Piktnaudžiavimas yra impulsyvus, aplaidus vartojimas – vartojama, kada tik norima, bet negalima, ir vartojimas, kada galima, bet nenorima. Piktnaudžiavimas visais atvejais daro neigiamą poveikį individo psichologinei sveikatai, o tai daro įtaką ir fiziologinei sveikatai. Vadinamasis „Karas prieš narkotikus“ buvo pradėtas piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis prevencijai, bet užuot susitelkus ties piktnaudžiavimu, vykdomosios spaudimo priemonės buvo ir daugelyje šalių vis dar yra skiriamos visam narkotikų naudojimui, nesvarbu ar jais piktnaudžiaujama ar ne. Kalbant apie piktnaudžiavimą kanapėmis, labai svarbu, kad būtų sukurti aiškūs standartai, kuriais būtų galima identifikuoti piktnaudžiavimo kanapėmis atvejus.

5. Gerbti kitų asmenų teises

Rūpestingi kanapių vartotojai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvių, gerbia jų pasirinkimus. Niekas neturi pažeisti kitų asmenų teisių, ir jokios medžiagos naudojimas neturi atleisti nuo jokio teisinio pažeidimo. Asmenys, padarę nusikaltimus būdami apsvaigę nuo kanapių, privalo atsakyti tik ir tik už padarytą žalą ar sukeltą grėsmę, o ne už kanapių naudojimą. Buvimas apsvaigus nuo kanapių neturi nei lengvinti, nei sunkinti atsakomybės už padarytą žalą ar sukeltą grėsmę.

>