Žaliojo Žiedo Draugijos atmintinė nariui

ŽŽD pagrindiniai nuostatai:

 1. Mes nepelno organizacija.
 2. Organizacijoje galioja demokratija.
 3. Niekas negali varžyti kito teisės rinktis.
 4. Į Organizacija stojama ir išstojama paprastai.

ŽŽD nario principai:

 1. Žmogus laisvas, kaip ir jo valia rinktis.
 2. Šeima- tai vertybė.
 3. Pagal nutylėjimą pasitikėti kitais žmonėmis.
 4. Problemos sprendžiamos tik bendraujant tiesiogiai.
 5. Gerbti tradicijas.
 6. Siekti globalios gerovės aplinkiniams ir visiem kitiem be išimčių.

ŽŽD pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

 1. Skatinti visapusiškai plėsti visuomenės požiūrį į kanapes.
 2. Burti kanapėmis besidominčius žmones.
 3. Siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų teisę atsakingai vartoti, naudoti pramonei, buičiai ir gydytis kanapėmis oriai ir būtų laimingas.

Asociacija "Žaliojo Žiedo Draugija" yra ne pelno organizacija, kurios tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos draugijos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa. pagrindinis Draugijos tikslas – skatinti rūpestingą ir visuomenės klestėjimą skatinantį kanapės augalo naudojimą Lietuvoje bei mažinti neteisėto kanapių naudojimo atvejų skaičių.
Nario mokestis yra mokamas už einamus metus, ir yra 12 EUR. Visuotinio susirinkimo metu, balsuoti gali tik nario mokestį susimokėję nariai, o nauji nariai po 3 mėn. nuo nario mokesčio sumokėjimo. Sumokėjus nario mokestį, narys įsipareigoja laikytis Žaliojo Žiedo Draugijos įstatų, taip pat nario nuostatų ir principų, padėti siekti ir įgyvendinti draugijos tikslus ir uždavinius.

Narystės apmokėjimas:
Gavėjo pavadinimo laukelyje įrašykite: Žaliojo Žiedo Draugija
Gavėjo kodo laukelis: 304139363
Sąskaitos numeris: LT747290000007402119 Citadelės Bankas
Narystės mokestis: 12 Eur.
Mokėjimo paskirtyje įrašykite: Metinis narystės mokestis

>