Paremkite Žaliojo Žiedo Draugiją!


Žaliojo Žiedo Draugija tai – ne pelno siekianti organizacija, vienijanti piliečius, kurie nori ir siekia tobulinti esamą kanapės augalo kontrolę Lietuvoje, remiantis naujausiais, mokslu grįstais metodais, piliečius, kurie domisi ir stengiasi suprasti kanapės augalo pramoninį, medicininį ir rekreacinį potencialus, jų reikšmę visuomenės sveikatai ir šalies ekonominiam klestėjimui.

Trejus metus iš eilės Žaliojo Žiedo Draugija organizavo taikų susirinkimą-mitingą, o 2019 metais renginį „Kanapių Kultūros Diena“ Vilniuje. Prašome paremti šį viešą susirinkimą ir panašaus pobūdžio ateities projektus. Kviečiame visus, savo laisvėmis ir teisėmis besirūpinančius piliečius, atvykti į susirinkimą ir būti mūsų visuomenės permainų, kanapių klausimu, dalimi. Rengiame konferencijas, seminarus, workshopus.

Paremti Žaliojo Žiedo Draugiją finansiškai galite tiesiogiai arba skirdami 1.2% savo pajamų mokesčio. Taip Jūs prisidėsite prie visuotinio kanapės augalo įteisinimo ir kontrolinių saugiklių, užkertančių kelią piktnaudžiavimui kanapėmis, kūrimo Lietuvoje. Kartu mes esame stiprūs ir tik susivieniję mes galime pasiekti realių pokyčių Lietuvos teisinėje sistemoje.

Skirti 2 procentus galima elektroniniu būdu

Per tinklalapį http://deklaravimas.vmi.lt/, naudojant internetinės bankininkystės prisijungimus arba el. parašą. – užpildydami FR0512 (versija 3) formą ir nunešdami arba nusiųsdami ją į gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių. Formą galite atsisiųsti iš čia: http://bit.ly/1N1d7N6 Pildydami paramos skyrimo formą, užpildykite visus būtinus laukelius:


5 - mokestinis laikotarpis: 2018
6S - uždėkite varnelę
E1 - pasirinkite skaičių: 2 (Paramos gavėjas)
E2 - paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 304139363,
E3 - įrašykite pavadinimą: „Žaliojo Žiedo Draugija“
E4 - įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausia - 1.2%)
E5 - įrašykite iki kada skiriate paramą (ilgiausias laikotarpis 5 m. arba iki 2024 m.)


Per VMI mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google play.

Taip pat galite mūsų veiklas remti ir tiesiogine auka

Gavėjo pavadinimo laukelyje įrašykite „Žaliojo Žiedo Draugija“

Gavėjo kodo laukelis 304139363,

Sąskaitos numeris – LT747290000007402119 Citadelės Bankas.

Mokėjimo paskirtyje įrašykite dalyką, kuriam aukojate, PVZ: Parama kanapių kultūros dienai; Teisinėms konsultacijoms; Parama patalpų nuomai; Parama techniniam inventoriui; Parama internetinio puslapio tobulinimui ir palaikymu; Leidybai; ir pan.

  • Jūsų atliekamo tiesioginio pavedimo, kuriame Jūs nurodote konkrečią mokėjimo paskirtį, pvz. „Teisinėms konsultacijoms“, suma būtent ir bus panaudota šiam tikslui.
>